Våra barn hade flyttat hemifrån och vi kände att vi ville bo någonstans med vacker miljö och där det var lugnt.

Vi åkte runt och tittade på olika gårdar med stall och lite mark.

När vi kom till Backens kände vi att det fanns möjligheter till att göra gården som vi vill ha den.

Vi flyttade till Backens Gård 1999 och byggde oss ett nytt hus.